Art Llobet 2023

Festival de les Arts i la Guitarra


XX edició | 14 OCT – 5 NOV

Salut i Guitarra


Edicions: 2023 | 202220212020 | 2019 | 2018

Art Llobet 2023

Festival de les Arts i la Guitarra


XX edició | 14 OCT – 5 NOV

Salut i Guitarra

“El Cos és una lira l’harmonia de la qual és l’esperit” (Platón).

La guitarra, com tots els instruments musicals, es toca mitjançant la successió de certs moviments precisos, la missió dels quals és “portar al present” la música, permetre-li que existeixi realment en el temps. Per això, a la praxi musical l’activitat corporal de l’intèrpret és essencial i s’ha de prendre en consideració a l’hora d’explorar les diferents solucions tècniques que pretenen donar resposta a les demandes interpretatives cada vegada més exigents.

Les innovacions constructives que al llarg de la història ha viscut la guitarra espanyola – especialment des de mitjans del segle XIX amb els treballs d’Antonio Torres jurat – juntament amb el pes de “l’herència” dels grans intèrprets de la música i les convencions acadèmiques sobre la manera adequada de moure el nostre cos, han condicionat importants transformacions en la tècnica interpretativa: així, la relativament recent tradició en la música culta europea de tocar amb gran contenció gestual i aparent limitació de moviments contrasta amb altres tipus de música (jazz, pop , rock) en què s’espera que els músics s’expressin mitjançant amplis moviments, lliures i espontanis, arribant a convertir l’expressió corporal en una veritable coreografia i demostrant que els components visuals i dinàmics formen part de l’experiència musical àmpliament entesa i repercuteixen en la interpretació.

Virginia Azagra Rueda
Fisioterapeuta
“La salud del guitarrista” 2006 Ed. Acordes Concert

En el dialecte de la guitarra mai el clam ensordeix; el plor és queixa i el lament és sospir; la desesperació minva la seva intensitat i el cant natural cobra tendresa i encant. Per això les seves confidències sempre tenen el sabor de la intimitat. Per la seva delicadesa, per la dolçor dels sons, pel conjunt de característiques que en determinen la mida i per la tècnica de la pulsació, la guitarra és el millor instrument que s’ajusta al diapasó natural de l’ànima humana. La guitarra és una orquestra en miniatura

Manuel Gimeno Martínez
Director del butlletí de “Peña guitarrística Tárrega” de Barcelona. Revista Ritmo nº 252. Maig de 1953


Pin It on Pinterest