Art Llobet 2022

Festival de les Arts i la Guitarra


XIX edició | 15 OCT – 6 NOV

Arquitectura i Guitarra


Edicions: 2023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018

Art Llobet 2022

Festival de les Arts i la Guitarra


XIX edició | 15 OCT – 6 NOV

Arquitectura i Guitarra

La inspiració, a l’art i la ciència, és aquell estímul que convida a la creativitat.

L’Arquitectura ha estat dins de les creacions artístiques la que més ha tingut per necessitat una vinculació directa i perpètua amb la ciència. La seva inspiració ha seguit el compas dels temps. Encara que de vegades hagi marcat avantguarda artística contra el rigor científic, sempre ha aconseguit apaivagar les diferències en favor de l’evolució.

La Guitarra també ha patit la seva evolució a base de prova/error en la tècnica constructiva. El seu so també depèn de la ciència amb permís de l’art i viceversa. Els darrers 150 anys, la seva evolució s’han basat en mers detalls sobre la projecció del so, que no és poc.

Importants espais arquitectònics que ens han ofert de llarg a llarg dels segles han estat font d’inspiració d’un gran nombre de cèlebres compositors i en la composició per a guitarra trobem magnes obres com Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, La Catedral d’Agustín Barrios Mangoré, Junto al Generalife de Joaquín Rodrigo, entre altres obres de referència.

En aquesta edició descobrirem una trobada singular entre l’Art de l’espai i l’Art del so. Art en la seva màxima expressió per veure i sentir!

Jordi Pizarro
Coordinador artístic

En el dialecte de la guitarra mai el clam ensordeix; el plor és queixa i el lament és sospir; la desesperació minva la seva intensitat i el cant natural cobra tendresa i encant. Per això les seves confidències sempre tenen el sabor de la intimitat. Per la seva delicadesa, per la dolçor dels sons, pel conjunt de característiques que en determinen la mida i per la tècnica de la pulsació, la guitarra és el millor instrument que s’ajusta al diapasó natural de l’ànima humana. La guitarra és una orquestra en miniatura

Manuel Gimeno Martínez
Director del butlletí de “Peña guitarrística Tárrega” de Barcelona. Revista Ritmo nº 252. Maig de 1953


Pin It on Pinterest