Art Llobet 2022

Festival de les Arts i la Guitarra


XIX edició | 15 OCT – 6 NOV

Arquitectura i Guitarra


Arquitectura i Guitarra


La inspiració, a l’art i la ciència, és aquell estímul que convida a la creativitat.

L’Arquitectura ha estat dins de les creacions artístiques la que més ha tingut per necessitat una vinculació directa i perpètua amb la ciència. La seva inspiració ha seguit el compas dels temps. Encara que de vegades hagi marcat avantguarda artística contra el rigor científic, sempre ha aconseguit apaivagar les diferències en favor de l’evolució.

La Guitarra també ha patit la seva evolució a base de prova/error en la tècnica constructiva. El seu so també depèn de la ciència amb permís de l’art i viceversa. Els darrers 150 anys, la seva evolució s’han basat en mers detalls sobre la projecció del so, que no és poc.

Importants espais arquitectònics que ens han ofert de llarg a llarg dels segles han estat font d’inspiració d’un gran nombre de cèlebres compositors i en la composició per a guitarra trobem magnes obres com Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, La Catedral d’Agustín Barrios Mangoré, Junto al Generalife de Joaquín Rodrigo, entre altres obres de referència.

En aquesta edició descobrirem una trobada singular entre l’Art de l’espai i l’Art del so.

Art en la seva màxima expressió per veure i sentir!